Memorandum_podpis_Froman_Havlicek

Praha, 11. září  Společnost Mastercard se stává významným partnerem vlády České republiky v oblasti digitalizace. Součástí uzavřeného Memoranda o spolupráci, které po společném jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem podepsali ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a místopředseda a prezident pro strategický rozvoj Mastercard Michael Froman, je zavádění inovativních platebních technologií ve veřejném sektoru, podpora rozvoje v oblasti chytrých měst a e-commerce a posílení ochrany dat a bezpečnosti při bezhotovostních platbách. 

Mastercard uzavřením memoranda plně podporuje vládní cíle obsažené v Inovační strategii na léta 2019  2030 nazvané „Česká republika  Země pro Budoucnost” a prohlašuje, že je připraven spolupracovat na je realizaci. Podepsané memorandum definuje první kroky, které budou v této oblasti podniknuty. 

Těší mne, že Mastercard fandí našemu projektu Česká republika: Země pro budoucnost. Uzavřené digitální partnerství je významným krokem k podpoře přechodu českých živnostníků na nové technologie,“ řekl místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. 

Jsme rádi, že prostřednictvím tohoto digitálního partnerství rozšíříme naše působe v České republice abudeme zde mít příležitost uplatnit naše nejlepší globální zkušenosti a inovativní technologie. Cílem Mastercard ve spolupráci s místními úřady a soukromým sektorem je dále modernizovat digitální infrastrukturu, podporovat drobné obchodníky a nadále zlepšovat způsob, jakým lidé a podniky platí a dostávají zaplaceno. Věříme, že je důležité být partnerem veřejného sektoru a podpořit celkový rozvoj, který je inkluzivní pro všechny,“ uvedl Michael Froman. 

V rámci tohoto dlouhodobého partnerství se společnost Mastercard zavazuje podporovat a posilovat vládní iniciativy podporující začínající podniky, digitalizaci a inteligentní infrastrukturu. Mastercard plánuje investovat v letech 2020 až 2022 každoročně 26 milionů korun s cílem rozšiřovat bezhotovostní placení mezi menšími obchodníky a tím zvyšovat počty platebních terminálů a objem digitálních transakcíNa tisíc obyvatel máme v České republice kolem 15 platebních terminálů, ovšem evropský průměr je přibližně 23.  

 Dalším bodem spolupráce bude založení technologického inovačního a testovacího centra se zaměřením na finance a platby, kde by mělo dojít k úzkému propojení společnosti Mastercard a lokálního soukromého sektoru s cílem rozvoje inovativních globálně více konkurenceschopných produktů.  

 „Mastercard má mnoho lokálních projektů, které díky využití digitálních technologií pomáhají zlepšovat kvalitu života v zemích, ve kterých působí. V České republice se jedná hlavně o projekty v oblasti chytrých měst a bezkontaktní platby v dopravě. Memorandum je logickým vyústěním těchto aktivit a vytváří silnou platformu pro jejich další rozvoj a rozšiřování do budoucna,“ doplnil Michal Čarný, generální ředitel Mastercard pro Českou republiku a Slovensko. 

 Mastercard pomůže státu i v oblasti rozvoje turistického ruchu a propagaci České republiky jako lídra v digitálních platbáchV neposlední řadě bude Mastercard globálně podporovat projekty a partnerství sčeskými vládními institucemi prostřednictvím svých platforem. Příkladem může být Chytrá klíčenka, která slouží žákům základních škol jako jízdenka MHD a průkazka do knihovny, případně na ni rodiče mohou žákům vložit kapesné.  

„Mastercard pomůže České republice s analýzami a měřením dopadu turismu a s ním spojených velkých akcí a s následným efektivnějším využitím těchto dat k propagaci udržitelného turismu po celé zemi,“ poznamenal Froman.

Memorandum navazuje na únorové memorandum o spolupráci při posilování a podpoře bezhotovostní ekonomiky uzavřené na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Jeho signatáři byli kromě Mastercard zástupci Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR a Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

České republice platí bezhotovostně za zboží a služby rok od roku stále víc lidí a v bezkontaktním placení kartami jsme dokonce evropským lídrem. Počet platebních karet v Česku podle statistik Sdružení pro bankovní karty dávno převyšuje počet obyvatel a loni celkový součet transakcí kartami vůbec poprvé v historii překonal miliardovou hranici. Statisíce osob používají k placení mobily nebo hodinky.