Organisaties willen armoedespiraal doorbreken door hongerbestrijding, bevordering van gelijke rechten en emancipatie en zelfredzaamheid van armen en onderdrukten

Shealamea Usman, Sahara Kasim and Rukisa Dampal

Shealamea Usman, Sahara Kasim and Rukisa Dampal

Tijdens het Global Citizen Festival Hamburg maakten Mastercard en het World Food Programma (WFP) bekend een nieuwe stap te zetten in hun gezamenlijke streven de vicieuze cirkel van honger en armoede te doorbreken. De nieuwe belofte bundelt de kennis van Mastercard op het vlak van technologie en digitale innovatie met de hands-on expertise van WFP in levensreddende voedselhulp en ondersteuningsprogramma’s voor kwetsbare gemeenschappen. “100 Million Meals” is een wereldwijd initiatief dat fondsen en voedsel wil ophalen voor hongerlijdende mensen over de hele wereld.

Het ambitieuze initiatief zet in op een wereld zonder honger, en is de eerste mondiale verbintenis tussen Mastercard en WFP die zich richt op het doorbreken van de armoedespiraal. Het programma ondersteunt vier van de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties: Geen armoede, Geen honger, Kwaliteitsonderwijs en Gendergelijkheid. Mastercard en WFP maken hun ambities concreet door het komende jaar zoveel mogelijk maaltijden te verstrekken.

“Mastercard en WFP hebben al een aantal innovatieve programma’s uitgevoerd om een wereld zonder honger tot stand te helpen brengen en de armoedecyclus te doorbreken,” zegt Ann Cairns, President International van Mastercard. “Ons 100 Million Meals initiatief wil de noden verlichten van een aantal van de meest achtergestelde populaties op deze wereld. Door de expertise van Mastercard in technologie en betaalsystemen te combineren met de inspanningen van WFP op het gebied van wereldwijde voedselhulp kunnen we op innovatieve wijze eraan bijdragen dat iedereen overal wordt bereikt. Tot nu toe hebben we al meer dan 17 miljoen maaltijden helpen verstrekken, maar met deze ambitieuze nieuwe doelstelling zetten we een paar tandjes bij in ons streven naar gelijke kansen en rechten voor iedereen, waar ook ter wereld.”

Volgens WFP-directeur David Beasly heeft de jarenlange samenwerking met Mastercard de werkwijze van WFP veranderd, waardoor er nu meer mensen worden bereikt, dankzij een efficiëntere, meer flexibele aanpak. “De inspanningen van Mastercard voor het uitbannen van honger zijn een inspirerend voorbeeld van de rol die de private sector kan spelen voor het maatschappelijk welzijn,” verklaart hij . “De commitment van Mastercard aan 100 miljoen schoolmaaltijden is de volgende stap op een inmiddels al zeer succesvol traject met WFP op weg naar Geen honger. Deze bijdrage aan het redden en veranderen van levens en het voeden van kinderdromen is echt onbetaalbaar.”

Het programma, dat ondersteuning zal bieden aan de verstrekking van het equivalent van 100 miljoen maaltijden, zal samen met WFP gestalte krijgen, in een tweesporenaanpak: inzet van expertise en donatiecampagnes.

Inzet van expertise:

Digitaal voedsel: In gemeenschappen met een stabiele voedselmarkt, maar een kwetsbare, noodlijdende bevolking werkt WFP steeds vaker met contant geld en waardebonnen in plaats van traditionele voedseluitreiking. De nieuwe aanpak kan tijd besparen en ondersteunt ook de lokale economie.

In 2012 hielp Mastercard WFP met de opzet van een project waarbij Syrische vluchtelingen in Libanon en Jordanië betaalpassen met een tegoed kregen uitgereikt. Sindsdien hebben 2,2 miljoen vluchtelingen van de kaarten gebruik gemaakt om goederen te kopen in lokale winkels. Zo konden ze zelf het eten voor hun gezinnen en families kiezen.

Rendement van schoolmaaltijden: In 2016 deden 18 medewerkers van Mastercard tijdelijke opdrachten op WFP-kantoren in een aantal landen. Met hun analytische expertise konden ze onderzoeksresultaten onderbouwen die uitwezen dat elke dollar die in schoolmaaltijden wordt geïnvesteerd een gemiddeld rendement van 6 dollar oplevert in de vorm van betere gezondheid en beter onderwijs voor kinderen.

Donatiecampagnes:

Centraal in de diverse donatie-activiteiten staat het “Priceless Causes” donatieplatform, dat giften aan WFP faciliteert via microdonaties met betaalkaarten. Dit partnership gebruikt de betaalvoorzieningen van Mastercard voor ondersteuning van een humanitair doel. Daarnaast biedt de samenwerking kansen om in contact te treden met het partnernetwerk van Mastercard, dat ook consumenten omvat, om zo een krachtige veranderingsgerichte community te ontwikkelen.

Mastercard en haar partners willen doneren tot iets alledaags maken en hebben inmiddels fondsen opgehaald om wereldwijd meer dan 17 miljoen schoolmaaltijden te verstrekken. Dankzij meer dan 70 campagnes in 17 Europese landen kunnen kaarthouders nu door het principe van ‘vele kleintjes maken één grote’ een significante bijdrage leveren. In de loop van 2017 wordt het model verder uitgerold naar andere landen in de wereld.

Successen:

  • Azië: In 2017 ondersteunde Mastercard de hulpacties van WFP na de overstromingen in Sri Lanka. Hierbij werd voedsel uitgereikt aan 75.000 mensen in tijdelijke noodopvang van de overheid. Mastercard droeg recentelijk ook bij aan de noodhulp die WFP in Nepal leverde na de verwoestende aardbevingen van april 2015, en in de Filipijnen, waar in 2013 en 2014 tyfoons zware vernielingen aanrichtten.
  • Centraal Oost-Europa (11 landelijke campagnes): De grootste gezamenlijke campagne startte in 2015, waarbij Mastercard een donatie doet voor iedere kaarttransactie in de betrokken elf landen. Tot nu toe zijn er 7,5 miljoen gezonde schoolmaaltijden verstrekt aan schoolkinderen in Rwanda.
  • Verenigd Koninkrijk: Hier zocht Mastercard samenwerking met Virgin Money, wat resulteerde in een bedrag ter waarde van 250.000 schoolmaaltijden voor Mali.
  • België: In 2016 schonk Mastercard 775.000 schoolmaaltijden via een kaartgebruikscampagne in samenwerking met Buyway Personal Finance.
  • Duitsland: Hier brachten supermarkten en restaurants in mei en juni 2013 336.000 euro bijeen door één schoolmaaltijd te doneren voor elke transactie en Facebook-“like”.