Studie wijst uit dat technologische innovaties, gebruikservaring en wet- en regelgeving bepalend zijn voor ontwikkeling van de deeleconomie

Amsterdam – 3 juli 2017 – Tijdens het Money20/20 Europe evenement in Kopenhagen publiceerde Mastercard een nieuwe whitepaper die ingaat op de kansen en uitdagingen rond de deeleconomie. De paper is gebaseerd op een studie die Mastercard samen met verkenningsplatform Future Agenda uitvoerde naar de huidige status en toekomstperspectieven van de deeleconomie.

De whitepaper, getiteld The Sharing Economy: Understanding the Opportunities for Growth, onderzoekt de aspecten van het sociaaleconomische ecosysteem dat mensen in staat stelt woonruimte of transportmiddelen te delen, samen goederen of diensten te kopen of verkopen, en goederen te delen of onderling te verhuren.

“De deeleconomie maakt een stevige groei door, wat leidt tot fundamentele veranderingen in de werkwijze van hele bedrijfssectoren en de manier waarop mensen allerlei zaken ervaren,” zegt Mark Barnett, President van Mastercard UK & Ireland. “Dit verslag is bedoeld om ons meer inzicht te geven in de kansen en uitdagingen die zich aandienen, en in te spelen op het potentieel van dit snelgroeiende fenomeen. Het onderzoek gaat niet alleen in op de uitdagingen voor de deeleconomie, maar geeft er ook concrete oplossingen voor. En het geeft ons een blik in de toekomst van deze spannende en ingrijpende ontwikkelingen.”

Het onderzoek identificeert drie onderling verbonden thema’s die bepalend zijn voor de ingrijpende veranderingen die de deeleconomie voor ons in petto heeft. 

1. Meer vertrouwen en transparantie

Vertrouwen is en blijft de kritische randvoorwaarde voor de deeleconomie. Het kan sterk toenemen als de sector groeit en mensen meer vertrouwd raken met het brede scala aan producten en diensten dat zich leent voor de deeleconomie.

Vertrouwen kan echter pas wortelen als het gesteund wordt door technologische verbeteringen, verdere ontwikkeling van wet- en regelgeving en meer verfijnde systematiek voor onderlinge beoordeling. Nu de samenleving zich instelt op nieuwe transactiemodellen, zullen bedrijven en overheid in samenwerking hun reactieve opstelling moeten inruilen voor een meer proactieve, waarbij ze consumenten, leveranciers en platforms betere bescherming moeten bieden. Dat zorgt niet alleen voor een sociaal vangnet, maar schept ook meerwaarde voor alle deelnemende partijen.

2. Betere gebruikservaring

Een betere gebruikservaring is cruciaal voor groei en uitbreiding van de deeleconomie. Het is wat de voorhoede zal moeten bieden om hun klanten te binden, zelf door te ontwikkelen en hun bestaansrecht te rechtvaardigen.

Om dit te realiseren zullen platforms de massa moeten bereiken (via feedback), soepele, veilige transacties moeten garanderen en het belang van grip op persoonlijke gegevens moeten doorgronden, zodat ze de gebruiker meer controle kunnen geven. Naast technologische vooruitgang is en blijft het menselijk aspect van wezenlijk belang.

3. Meerwaarde

Het ontstaan van nieuwe toegangsvormen kan zowel consumenten als organisaties meerwaarde bieden. Dat zal worden gefaciliteerd door technologie die massaal gebruik bevordert en de toegangskosten verlaagt.

Voorbeelden van dergelijke technologieën zijn Blockchain, het Internet of Things (IoT) en kunstmatige intelligentie (AI). Die technologieën kunnen bij brede toepassing de transitie van statisch naar actief doen kantelen: naarmate er meer mensen en objecten verbonden worden, nemen ook de mogelijkheden toe om te delen en profijt te trekken van toegang.

Kijkend naar de toekomst concludeert het onderzoeksverslag dat vertrouwens- en reputatiegaranties, een betere gebruikservaring en waardecreatie onmisbaar zijn voor groei van de deeleconomie.

Mastercard werkt er hard aan om te verzekeren dat de producten, diensten en oplossingen die ze aanbiedt net zo sterk digitaal ontwikkeld zijn als de mensen die er over de hele wereld gebruik van maken. We bouwen krachtige, innovatieve, praktische en veilige platforms waarmee iedereen betalingen kan doen en ontvangen over alle kanalen en apparaten. Zo zetten we het financiële verkeer wereldwijd opnieuw op de kaart.

Onze aanpak en de technologische vooruitgang stellen ons in staat om samen met onze partners gebruikers meer wezenlijke en meer intelligente ervaringen te bieden. Zo kunnen we bijdragen aan verrijking van onze levens, de groei van bedrijven, het functioneren van steden en het scheppen van vertrouwen in een digitale wereld.

Over het onderzoek

De studie van Mastercard en de Future Agenda startte in december 2016 en is gebaseerd op analyses van beschikbare consumenten- en marktgegevens, toepassing van kennis en inzichten van Future Agenda, gesprekken met experts en kennisvergaring via Mastercard workshops met de belangrijkste stakeholders.