Witamy w Centrum Prasowym

Regulamin akcji charytatywnej „MasterCard Gra z WOŚP 2016”

§1 Strony

1. Akcja Charytatywna przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Charytatywnej „MasterCard Gra z WOŚP 2016” (dalej „Regulamin”).
2. Organizatorem Akcji Charytatywnej „MasterCard Gra z WOŚP 2016” jest firma MasterCard Europe Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, NIP: 107-00-15-237
3. Podmiotem, koordynującym Akcję Charytatywną (dalej „Koordynator”) na zlecenie Sponsora jest firma Solski Burson – Marsteller, z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa, NIP: 525-242-25-94.
4. Beneficjentem Akcji Charytatywnej jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030897, NIP: 521-30-03-700, REGON: 010168068
5. Uczestnikiem jest każdy posiadacz konta na serwisie społecznościowym Twitter, który w dniu Akcji Charytatywnej, tj. w dniu 10 stycznia 2016 roku, między godziną 00:00 a 23:59, opublikuje na swoim koncie wpis z treścią „#MasterCardgrazWOSP” lub „#MasterCardgrazWOŚP”.
6. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie Organizatorowi danych dotyczących liczby wpisów spełniających wymogi Regulaminu (dalej „Monitorujący”) jest firma Brand24 S.A., ulica Tamka 16 lok 6/7, 00-349 Warszawa, NIP: 525-251-54-79

§2 Akcja charytatywna

1. Akcja Charytatywna „MasterCard Gra z WOŚP 2016” zostanie przeprowadzona na serwisie społecznościowym Twitter (www.twitter.com).
2. Akcja Charytatywna odbędzie się w dniu 10 stycznia 2016 roku. Trwać będzie od godziny 00:00 do godziny 23:59.
3. Za każdy wpis opublikowany na Twitterze w dniu Akcji Charytatywnej z treścią „#MasterCardgrazWOSP” lub „#MasterCardgrazWOŚP”, Organizator przeznaczy na rzecz Beneficjenta 5 PLN, jednak nie więcej niż łącznie 150.000,- zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) za wszystkie wpisy dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Akcji Charytatywnej.
4. Za wpis zgodny z Regulaminem uznaje się wyłącznie pierwszy wpis z treścią „#MasterCardgrazWOSP” lub „#MasterCardgrazWOŚP” opublikowany przez każdego Użytkownika serwisu Twitter w dniu trwania Akcji Charytatywnej – bez względu na liczbę wysłanych przez Użytkownika wpisów.

§3 Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnicy Akcji Charytatywnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Akcji Charytatywnej oraz regulaminu serwisu społecznościowego Twitter.

§4 Postanowienia końcowe

1. Liczba wpisów zgodnych z regulaminem zostanie obliczona przez Monitorującego i przekazana Organizatorowi.
2. Po otrzymaniu danych od Monitorującego, Organizator poinformuje o wynikach Akcji Charytatywnej za pośrednictwem swojego profilu na serwisie Twitter: @MasterCardPL (https://twitter.com/MasterCardPL) w ciągu 14 dni od zakończenia Akcji Charytatywnej.

Pobierz dokument.