Witamy w Centrum Prasowym

Regulamin akcji charytatywnej „Mastercard Gra z WOŚP 2017”

 • Paragraf 1 Strony
 1. Akcja Charytatywna przeprowadzona jest na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Akcji Charytatywnej „Mastercard Gra z WOŚP 2017” (dalej „Regulamin”).
 2. Organizatorem Akcji Charytatywnej „Mastercard Gra z WOŚP 2017” jest firma Mastercard Europe Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, NIP: 107-00-15-237
 3. Podmiotem, koordynującym Akcję Charytatywną (dalej „Koordynator”) na zlecenie Sponsora jest firma Solski BM Sp. z o. o. , z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 47/51, 00-071 Warszawa, NIP: 525-242-25-94.
 4. Beneficjentem Akcji Charytatywnej jest Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000030897, NIP: 521-30-03-700, REGON: 010168068
 5. Uczestnikiem jest każdy posiadacz konta na serwisie społecznościowym Twitter lub Instagram, który w dniu Akcji Charytatywnej, tj. w dniu 15 stycznia 2017 roku, między godziną 00:00 a 23:59, opublikuje na swoim koncie wpis z treścią „#MastercardgrazWOSP” lub „#MastercardgrazWOŚP”.
 6. Podmiotem odpowiedzialnym za przekazanie Organizatorowi danych dotyczących liczby wpisów spełniających wymogi Regulaminu (dalej „Monitorujący”) jest firma Brand24 S.A., ulica Tamka 16 lok 6/7, 00-349 Warszawa, NIP: 525-251-54-79

Paragraf 2: Akcja charytatywna

 1. Akcja Charytatywna „Mastercard Gra z WOŚP 2017” zostanie przeprowadzona na serwisach społecznościowych Twitter (twitter.com) oraz Instagram (www.instagram.com).
 2. Akcja Charytatywna odbędzie się w dniu 15 stycznia 2017 roku. Trwać będzie od godziny 00:00 do godziny 23:59.
 3. Za wpis każdego użytkownika opublikowany na Twitterze lub Instagramie w czasie trwania Akcji Charytatywnej z treścią „#MastercardgrazWOSP” lub „#MastercardgrazWOŚP”, Organizator przeznaczy na rzecz Beneficjenta odpowiednio 5 PLN za wpis na Twitterze i 1 PLN za wpis (zdjęcie) na Instagramie, jednak nie więcej niż łącznie 200.000,- zł (dwieście tysięcy złotych) za wpisy na obu kanałach społecznościowych, dokonane zgodnie z niniejszym Regulaminem w czasie trwania Akcji Charytatywnej.
 4. Za wpis zgodny z Regulaminem uznaje się wyłącznie pierwszy wpis z treścią „#MastercardgrazWOSP” lub „#MastercardgrazWOŚP” opublikowany przez każdego Użytkownika serwisu Twitter lub Instagram w czasie trwania Akcji Charytatywnej – bez względu na liczbę opublikowanych przez Użytkownika wpisów.
 5. Wpisem na Twitterze biorącym udział w Akcji Charytatywnej i spełniającym Regulamin jest pierwszy Tweet lub Retweet z treścią „#MastercardgrazWOSP” lub „#MastercardgrazWOŚP” opublikowany przez danego Użytkownika serwisu Twitter.
 1. Wpisem biorącym udział w Akcji Charytatywnej na Instagramie i spełniającym regulamin jest pierwszy opublikowany wpis (zdjęcie) lub regram z treścią  „#MastercardgrazWOSP” lub „#MastercardgrazWOŚP” opublikowany przez danego Użytkownika serwisu Instagram.

Paragraf 3: Prawa i obowiązki Uczestników

 1. Uczestnicy Akcji Charytatywnej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Akcji Charytatywnej oraz regulaminu serwisu społecznościowego Twitter i Instagram.
 2. Uczestnicy Akcji Charytatywnej wyrażają zgodę na wykorzystanie ich publicznych wpisów opublikowanych w serwisach Twitter i Instagram z treścią „#MastercardgrazWOSP” lub „#MastercardgrazWOŚP” w transmisjach multimedialnych prowadzonych przez Organizatora we współpracy z Monitorującym i Koordynatorem. Transmisje te będą prowadzone w dniu 15 stycznia 2017 na dedykowanej stronie internetowej, a także okresowo w ciągu tego dnia emitowane na ekranie umieszczonym w miejscu Finału (pl. Defilad, Warszawa), w związku z czym mogą one być również widoczne w transmisjach telewizyjnych lub fotoreportażach.

Paragraf 4: Postanowienia końcowe

 1. Liczba wpisów zgodnych z regulaminem zostanie obliczona przez Monitorującego i przekazana Organizatorowi.
 2. Po otrzymaniu danych od Monitorującego, Organizator poinformuje o wynikach Akcji Charytatywnej za pośrednictwem swojego profilu na serwisie Twitter: @MasterCardPL (https://twitter.com/MasterCardPL) oraz Instagram: @mastercardpoland (https://www.instagram.com/mastercardpoland/) w ciągu 14 dni od zakończenia Akcji Charytatywnej.

Pobierz dokument.