News Briefs
Witamy w Centrum Prasowym
Udostępnij

Mastercard otrzymał zgodę na przejęcie firmy VocaLink

Warszawa, 12 kwietnia 2017 r. — Firma Mastercard skomentowała decyzję brytyjskiego urzędu ds. konkurencji i rynków (Competition & Markets Authority), która otwiera drogę do sfinalizowania planowanego przejęcia firmy VocaLink Holdings Ltd. Urząd ostatecznie zatwierdził proponowane działania, które odpowiadają na jego wątpliwości dotyczące konkurencji, sformułowane na początku roku. Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w ciągu najbliższych tygodni.

„Uważamy, że przyszłość płatności będzie zależeć od tego, jak szerokie możliwości wyboru będą mieć klienci” – powiedział Michael Miebach, dyrektor ds. produktów w Mastercard. „Uzupełnienie naszej sieci rozliczeń kartowych o płatności oparte na kontach bankowych poszerza zakres i sposób działania naszych usług. Razem z VocaLink staniemy się partnerem zaspokajającym wszelkie potrzeby przedsiębiorstw, instytucji rządowych i klientów indywidualnych związane z płatnościami”.

VocaLink jest liderem w dziedzinie płatności przelewem z konta bankowego. Technologia VocaLink umożliwia natychmiastowe płatności na największych rynkach finansowych świata (ang. fast ACH). Zasięg usługi obejmuje Wlk. Brytanię, Singapur i Tajlandię, a w tym roku planowane jest jej poszerzenie o USA. Przejęcie VocaLink umożliwi Mastercard odgrywanie bardziej strategicznej roli w Wlk. Brytanii i na innych rynkach na całym świecie.

VocaLink wnosi do Mastercard zespół ekspertów ze specjalistyczną wiedzą, wyjątkową technologię opartą na kontach bankowych oraz systemy analityczne służące wykrywaniu oszustw. Zasoby te umożliwią bardziej kompleksową obsługę płatności przy zakupach detalicznych, pomiędzy klientami indywidualnymi oraz pomiędzy przedsiębiorstwami, a także rozszerzenie zakresu usług. Transakcja ta otwiera nowe możliwości trwałego odejścia od stosowania gotówki lub czeków przy transakcjach biznesowych, osobistych oraz w obrocie z instytucjami państwowymi.

„Mamy szansę rozszerzyć wszystkie usługi realizowane przy użyciu kart o płatności z konta. Tym samym na nowo wytyczymy granice możliwości w handlu i zwiększymy dostępność płatności elektronicznych. Zlikwidujemy bariery, wprowadzając innowacyjne usługi obejmujące różne typy płatności. Będą one szybsze, dostępne w czasie rzeczywistym w wielu nowych miejscach i na różnych urządzeniach” – dodał Miebach.

Po pozytywnej weryfikacji odpowiednich urzędów, Mastercard i VocaLink będą starały się sfinalizować transakcję w ciągu najbliższych kilku tygodni. Kiedy to nastąpi, David Yates stanie się członkiem kierownictwa Mastercard oraz dyrektorem wykonawczym VocaLink, natomiast Paul Stoddart obejmie stanowisko dyrektora generalnego VocaLink.