News Briefs
Välkommen till MasterCard Engagement Bureau

Mastercard tilldelas 2017 års Hunger Hero Award av WFP

Under världsekonomiforumet i Davos utsåg FN:s World Food Programme (WFP) Mastercard till årets Hunger Hero. Mastercards vd Ajay Banga tog emot utmärkelsen på uppdrag av företaget som uppmärksammades för sitt engagemang för att utrota världens hunger.

Ertharin Cousin, WFP Executive Director and Ajay Banga, Mastercard President and CEOUnder de senaste fem åren har Mastercard och WFP arbetat tillsammans i flera projekt för att utrota hungern i världen. Samarbetet har bestått i att hitta nya finansiärer och innovativa sätt för WFP att arbeta på. Båda parter har en stark tilltro till att teknik och innovation kan bidra till att förbättra leveransen av förnödenheter och mat till utsatta områden runt om i världen.

En av de mest betydande insatserna i och med partnerskapet är användningen av teknik i flyktingkrisen i Syrien. Mastercard bistod med teknisk expertis som möjliggjorde att WFP kunde förse 2.2 miljoner syriska flyktingar i Libanon och Jordan med elektroniska betalningar för att få tillgång till mat.

Läs mer här.