News Briefs
Välkommen till MasterCard Engagement Bureau

Nu möjliggörs betalningar från förarsätet

Futuristic-car

Idag är ett fordon så mycket mer än bara ett sätt att ta sig fram på. Det har blivit till en interaktiv miljö som erbjuder både förare och passagerare tillgång till teknik som kan göra tiden som spenderas i bilen både mer rolig och produktiv.

På Mastercard strävar vi alltid efter att fokusera på konsumentupplevelsen genom att utöka våra betalmöjligheter med uppkopplade enheter, så att det är smidigt för våra kunder att både betala och få betalt. Med 70 miljoner uppkopplade fordon som förväntas skeppas globalt tills 2022 möjliggörs det nu för handel att ske inifrån fordon1. Vi har idag på Mobile World Congress i Barcelona tillkännagett vårt samarbete med SAP och deras ”Connected Vehicles Network”-plattform. Under de kommande sex månaderna kommer det här samarbetet att ge konsumenter i USA möjlighet till att göra en transaktion via sitt fordon för bland annat mat, parkering och tankning genom diverse pilotprogram i utvalda marknader. Vi samarbetar också med Postmates för att erbjuda möjligheten att beställa och ta emot mat inuti fordonet.

Genom att samarbeta med partners som delar vår vision om att förändra konsumentupplevelsen skapar vi:

  • Nya sätt att sköta handeln, genom att erbjuda smidiga lösningar för kunder på språng
  • Sätt för bilproducenter att förstärka sina kundrelationer
  • Möjligheter för våra handels- och bankpartners att nå ut genom den här nya kanalen

[1] Internet of Things Consortium “Connected Car SmartReport: December 2017″