Med hjälp av global teknik ska samarbetet ge fler människor tillgång till det finansiella systemet

Stockholm, 2 september 2015 – FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och MasterCard gör gemensam sak för att skapa ett innovativt och nytt förbund i kampen mot hungersnöden.

Ett avtal kring det nya partnerskapet har idag undertecknats mellan FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva och Walt Macnee, vice ordförande på MasterCard, på FAO:s huvudkontor. Avtalet banar väg för en gemensam insats i utvecklingen av betalningssystem anpassade för att stödja småskaliga bönder och deras fattiga familjer.

Bland flera aktiviteter, kommer samarbetet att utforska nya sätt att tillhandahålla krediter eller pengar till hushållen för inköp av förnödenheter samt bidrag till bönder på de lokala marknaderna. Syftet är att stödja den lokala ekonomin och ge annars marginaliserade grupper finansiella medel för att själva bekämpa hungersnöden.

Insatserna kommer att dra fördel av organisationernas olika styrkor: MasterCards expertis inom betalningsteknik och FAO:s globala räckvidd och kompetens i kampen mot hunger och undernäring.

Kakumas flyktingläger
Parternas första gemensamma insats blir flyktinglägret i Kakuma i Turkanaområdet i Kenya där för närvarande 170 000 flyktingar befinner sig. De som bimage005or i lägret kommer att förses med förbetalda kort (ett kort där till exempel ett visst bidrag kan sättas in) som tillåter dem att köpa lokalt producerad träkol – träkol som har blivit certifierad för att ha producerats på ett hållbart och miljövänligt sätt. Systemet är utformat för att förbättra inkomsterna för invånarna i Turkanaområdet och minska spänningarna mellan invånarna och flyktingarna samt att minska påverkan på miljön.

MasterCard kommer att bistå med teknisk expertis samt bidrag för att starta upp verksamheten genom att förse 1 240 hushåll med förbättrade förbränningsugnar för framställning av träkol. 7 000 flyktinghushåll kommer också att få effektiva ugnar och krediter för att tillgodose 25 procent av sitt årliga träkolsbehov.

Den privata sektorn stödjer kampen mot hunger
”Det här partnerskapet visar verkligen att den privata sektorn är en viktig del i de globala insatserna för att bygga en värld där hunger inte finns. FAO är mycket stolta över samarbetet med MasterCard som kommer att stödja småskaliga bönder för att bli ekonomiskt självständiga genom att inkludera dem i det finansiella systemet”, säger FAO:s generaldirektör General José Graziano da Silva.

”Det här viktiga samarbetet med FAO bygger vidare på vårt engagemang för att skapa meningsfulla partnerskap som levererar global teknik och kunskap som bidrar till att människor – oavsett var de bor eller vad de har för ekonomisk status – ska kunna bestämma över sina egna liv. Tillsammans med FAO ser vi fram emot att arbeta för att nå den visionen”, säger Walt Macnee på MasterCard.

Kakumaprojektet kommer att dra nytta av infrastrukturen från MasterCards nyligen lanserade kortprogram Huduma som sponsras av Kenyas regering samt arbeta med lokala banker för att betala ut bidrag till bidragstagare i Kenya.

Samarbetet involverar också ECHO, European Commission’s Humanitarian Aid and Civil Protection-department som kommer att bidra med utbildning av 8 000 hushåll kring användningen av matlagningsugnar för att spara energi och förbränningsugnar för 20 grupper för att tillverka hållbar träkol.För mer information kontakta:
Frida Almgren, kommunikationschef MasterCard Norden & Baltikum
frida_almgren@mastercard.com
+46 703 173 545

Om FAO
Att säkra mat för alla är grunden i FAO:s arbete – att se till att människor har tillgång till tillräckligt mycket högkvalitativ mat för att kunna leva aktiva och hälsosamma liv. FAO:s tre huvudsakliga mål är: utrotning av hunger och undernäring; eliminering av fattigdom och att driva ekonomiska och sociala levnadsvillkor framåt genom att på ett hållbart sätt ta tillvara naturliga resurser såsom mark, vatten, luft och klimat till förmån för dagens och morgondagens generationer.

Om Mastercard
MasterCard (NYSE:MA) är ett globalt betalnings- och teknikföretag. MasterCard driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handeln, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. MasterCards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – lättare, säkrare och mer effektivt för alla. Följ oss på Twitter @MasterCardNews @MasterCardSE, vår blogg Beyond The Transaction och prenumerera på senaste nytt. För mer information besök: www.mastercard.se