Hamburg, 6 juli 2017 – På Global Citizen Festival Hamburg kommer Mastercard och FN:s Livsmedelsprogram, (WFP) att tillkännage ett nytt gemensamt åtagande för att motverka hungersnöd och fattigdom världen över. Samarbetet förenar Mastercards expertis inom teknik och digital innovation med FN:s Livsmedelsprograms arbete i utsatta områden med bland annat livsmedelsbistånd. Initiativet ”100 Million Meals” är ett omfattande globalt initiativ för att samla in finansiering och måltider till behövande runt om i världen.

Med ett uppdrag att skapa en värld utan hungersnöd och utan kontanter är detta initiativ Mastercards första globala engagemang tillsammans med FN:s Livsmedelsprogram, som fokuserar på att bryta fattigdomsspiralen genom att stödja fyra av FN:s globala mål för en hållbar utveckling; ingen fattigdom, ingen hunger, god utbildning och jämställdhet. Mastercard och FN:s Livsmedelsprogram har satt ett djärvt mål att förverkliga så många måltider som möjligt inom de närmaste tolv månaderna.

School Meals

“Mastercard och FN:s Livsmedelsprogram har redan tidigare levererat innovativa program för att hjälpa till att skapa en värld utan hunger och för att bryta den negativa fattigdomsspiralen. Med initiativet ”100 Million Meals” strävar vi efter att möta behoven hos några av de mest utsatta och marginaliserade medborgarna världen över”, säger Ann Cairns, president international markets, Mastercard. “Genom att kombinera Mastercards expertis inom teknik och betalningssystem med FN:s Livsmedelsprograms arbete med att leverera livsmedelshjälp runt om i världen, kan vi utnyttja våra respektive kompetenser för att säkerställa att alla människor är inkluderade. Hittills har vi redan bidragit till 17 miljoner måltider, men idag höjer vi ambitionen med ett nytt, ambitiöst mål för att skapa en mer inkluderande värld. ”

FN:s Livsmedelsprograms vd David Beasley säger att Mastercard under de senaste åren har hjälpt organisationen att förändra hur de gör affärer så att man kan nå ut till fler människor tack vare ett effektivare och smidigare tillvägagångssätt.

“Mastercards arbete för att motverka hungersnöd är ett inspirerande exempel på hur den privata sektorn spelar en viktig roll i dagens sociala arbete”, säger David Beasley. “Mastercards nya mål, att bidra till 100 miljoner skolmåltider är nästa fas i en redan mycket framgångsrik resa med FN:s Livsmedelsprogram för att utrota svält. Detta bidrag, som leder till att rädda och förändra människors liv och förverkliga drömmar för barn runt om i världen är verkligen ovärderligt.”

Initiativet, som kommer att ge ett stöd motsvarande 100 miljoner måltider, kommer att uppfyllas genom att öka Mastercards befintliga samarbete med FN:s Livsmedelsprogram, med inriktning på två tydliga områden: bättre utnyttjande av Mastercards kunnande och expertis samt insamlingskampanjer.

Så bidrar Mastercard genom sin expertis:

Digital mat: I samhällen där livsmedelsmarknaderna är stabila, men människor är sårbara och behöver livsmedelsbistånd, använder FN:s Livsmedelsprogram i allt högre grad kontanter och kuponger istället för traditionell matdistribution, vilket kan spara tid och pengar och även stödja lokala ekonomier.

Under 2012 hjälpte Mastercard FN:s Livsmedelsprogram att skapa ett banbrytande system för att tillhandahålla förbetalda kort till syriska flyktingar i Libanon och Jordanien. Sedan dess har 2,2 miljoner syriska flyktingar använt dessa kort för att köpa mat i lokala butiker, vilket ger dem möjlighet att välja mat för sina familjer.

Kostnadsfördelar med skolmåltider: Under 2016 genomförde 18 Mastercard-anställda tillfälliga uppdrag på FN:s Livsmedelsprograms landsortskontor. Deras analytiska expertis bidrog till forskning som visat att varje dollar som investeras i skolmat ger en genomsnittlig ekonomisk avkastning på 6 USD i form av förbättrad hälsa och utbildning för skolbarn.

Så bidrar Mastercard genom insamlingskampanjer:

Kärnan i den integrerade insamlingskampanjen är donationsplattformen Priceless Causes som underlättar bidrag till FN:s Livsmedelsprogram genom kortbaserade mikrodonationer. I samarbetet används Mastercards betalningsfunktioner för att stödja en humanitär utveckling och ger möjlighet att engagera såväl Mastercards partners som konsumenter att bidra till samhällsutvecklingen.

Genom att göra givandet till en del av vardagen har Mastercard, dess partners och konsumenter hjälpt till att samla in pengar för att ge över 17 miljoner skolmåltider till barn runt om i världen. Över 70 marknadsföringskampanjer i 17 europeiska länder har gett kortinnehavare möjlighet att påverka och göra skillnad. Under 2017 planerar man att utvidga konceptet och expandera globalt.

Höjdpunkter i Mastercards fattigdomsbekämpande arbete:

 Asien: Mastercard har i år stöttat FN:s Livsmedelsprograms arbete i översvämningsdrabbade Sri Lanka genom att ge mat till 75 000 av de mest utsatta personerna i de drabbade områdena. Mastercard har även bidragit till FN:s Livsmedelsprograms katastrofhjälp i Nepal efter den förödande jordbävningen i april 2015 och i Filippinerna 2013 och 2014 efter att Tyfonen Haiyan och Tyfonen Hagupit slog till i landet.

Centraleuropa och Östeuropa (kampanj i 11 länder): Den största kampanjen inom partnerskapet har funnits sedan 2015, där Mastercard donerade pengar för varje enskild kortanvändning i hela 11 länder. Hittills har 7,5 miljoner näringsrika skolmåltider donerats till skolbarn i Rwanda.

Storbritannien: Som den första i sitt slag i Storbritannien, lyckades Mastercards kampanj tillsammans med Virgin Money samla in pengar som bidrog till 250 000 skolmåltider i Mali.

Belgien: 2016 donerade Mastercard 775 000 skolmåltider genom en Cross Border-kampanj i samarbete med Buyway Personal Finance.

Tyska stormarknader och restauranger samlade i maj och juni 2013 in 336 000 euro genom att skänka en skolmåltid för varje transaktion och ”Facebook-like”.