Stockholm, 1 juli 2019 – Idag går startskottet för Betalningshjälpen – ett utbildningsinitiativ skapat av Mastercard i samarbete med Sveriges banker och SPF Seniorerna. Målsättningen är öka äldres tillgänglighet till digitala betalningslösningar.  Det ambulerande utbildningscentret kommer i sommar turnera runt i Sverige och besöka 15 platser – med startskott i Almedalen.

Då Sverige ligger i framkant när det gäller utveckling och användning av digitala betalningar, riskerar ett flertal grupper i samhället att hamna på efterkälken. Över en miljon svenskar, i huvudsak äldre, anses idag stå utanför det digitala samhället där några av faktorerna är att det finns ett kunskapsgap inom teknik och att den känns svår att använda. Detta enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet 2018. En av Mastercards kärnfrågor på global nivå är finansiell inkludering, med satsningar som anpassas till lokala marknader och behov. För att minska utanförskapet har därför Betalningshjälpen tagits fram, ett projekt som syftar till att förse äldre med den information och det stöd de behöver för att delta i den digitala ekonomin.

–   Den snabba digitaliseringstakten i Sverige ställer krav på samtliga branschaktörer och med Betalningshjälpen tar vi ett steg på vägen till att alla konsumenter förses med rätt förutsättningar för att kunna ta del av det digitala betalsystemet på sina egna villkor. Målet med Betalningshjälpen är att göra det så enkelt som möjligt för digitalt exkluderade grupper att bekanta sig med digitala betalningsmetoder och känna sig trygga med användningen av dem. Även om målgruppen primärt är äldre är självklart alla som vill välkomna att besöka Betalningshjälpen, säger Malin Berge, Head of Marketing Nordics & Baltics.

För att säkerställa att satsningen möter målgruppens behov har Mastercard arbetat med SPF Seniorerna under projektets utveckling samt genomfört insiktsarbete som haft målgruppens behov som utgångspunkt. Detta har resulterat i ett fokus på digitala betalningsmetoder, hantering av banktjänster samt onlineköp. Utbildningsturnéns besöksstopp har i sin tur valts utifrån en kartläggning av platser som är frekvent besökta av äldre under sommaren och kan ses som naturliga mötesplatser för målgruppen.

Utöver Betalningshjälpen kommer även Mastercard under Almedalen fokusera på digital inkludering under sitt panelsamtal, ’Hur ska Sveriges äldre inkluderas i framtidens digitala betalningssystem?’. Panelsamtalet syftar till att skapa förutsättningar för en direkt och konstruktiv dialog med personer som berörs av utanförskap, betalaktörer, myndigheter och beslutsfattare. I panelen deltar Ardalan Shekarabi, civilminister Finansdepartementet, Peter Sikström, generalsekreterare på SPF Pensionärerna, Ariella Rotstein Gille, Co-lead ICAx och Erik Gutwasser, VD Norden och Baltikum, Mastercard.

Turnéplan

Plats Datum
Gotland Almedalen 30 juni – 5 juli
Västra Götaland Karlstad First Camp Skutberget 23-24 juli
Karlstad 25-26 juli
Trollhättan 27-28 juli
Uddevalla Hafsten Resort 29-30 juli
Kungshamn First Camp Solvik 1-2 augusti
Skara 3-4 augusti
Södra Sverige Öland Böda Camping 6-8 augusti
Kalmar 9 augusti
Åhus First Camp 11-12 augusti
Varberg Apelviken Camping 14-15 augusti
Torekov First Camp 16-17 augusti
Helsingborg Se betalningshjalpen.se
Ystad Se betalningshjalpen.se
Halmstad Se betalningshjalpen.se
Ullared 23-25 aug

 

För mer information kontakta:
Kimberley Hedlund
Presskontakt Geelmuyden Kiese
kimberley.hedlund@gknordic.com

Om Betalningshjälpen

Betalningshjälpen är ett initiativ som tagits fram av Mastercard i samarbete med Sveriges banker och SPF Seniorerna. Initiativets syfte är att minska det digitala utanförskapet i Sverige genom att erbjuda information, stöd och rådgivning för digitalt exkluderade grupper. Insatsen riktar sig främst till äldre och fokus ligger på digitala betalningar och transaktioner. Under sommaren 2019 kommer Betalningshjälpen att genomföra en nationell utbildningsturné med ett ambulerande utbildningscenter för att möta målgruppen lokalt på 15 olika platser runt om i Sverige. Första stoppet är Almedalen där bussen håller öppet kl. 10-18, 30/6 – 5/7, på Carmérgatan, plats 332. Läs mer på betalningshjalpen.se

Om Mastercard
Mastercard (NYSE: MA), www.mastercard.com, är ett teknikföretag inom den globala betalningsindustrin. Vi driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handlare, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. Mastercards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – enklare, säkrare och mer effektivt för alla.  Följ oss på Twitter @MastercardNews, @MastercardSE, vår blogg Beyond the Transaction och prenumerera på de senaste nyheterna som publiceras på Engagement Bureau. För mer information besök: www.Mastercard.se