Stockholm, 10 oktober 2017 – Enligt en ny global studie placerar sig Sverige i toppen över världens mest digitalt utvecklade länder, men vi riskerar att hamna efter en rad andra länder som är på kraftig frammarsch. Lösningen kan vara fler satsningar på innovation från privat och offentlig sektor. Svenskarnas förtroende för digitala lösningar är fortfarande starkt, en viktig förutsättning för fortsatt digital tillväxt.

Flickr Photo: The Digital Evolution Index 2017

Studien Digital Evolution Index 2017, som Mastercard har genomfört i partnerskap med Fletcher School vid Tufts University USA, undersöker hur länders digitala ekonomier utvecklas. De 60 länderna i studien representerar ett brett urval av världens ekonomier och fyra femtedelar av världens befolkning. Studien tittar på fyra nyckelfaktorer för att mäta varje lands riktning: tillgång (till internet och digital infrastruktur), efterfrågan på digital teknik (från konsumenterna), statlig infrastruktur (lagar, regler och satsningar från statliga instanser) och innovation (investeringar i forskning och utveckling samt digitala startups). Rapporten visar även på ett sätt att utvärdera digital ”tillit” såväl som tillståndet och hastigheten för den digitala utvecklingen med exempel från hela världen, vilket ger länder en möjlighet att lära från varandra för att utvecklas vidare.

Sverige riskerar att hamna efter
Sverige är ett av världens mest utvecklade länder digitalt, och hamnar på en delad första plats med Norge i studien. Med en topplacering behöver inte innebära att landets framtida status vad gäller digital innovation är säkrad. Studien tittar även på vilken innovationstakt länderna har, vilken visar att den digitala utvecklingstakten i Sverige har börjat avta under de senaste åtta åren. Det placerar Sverige på plats 55 av de 60 undersökta länderna sett till just innovationstakt. Tillsammans med resten av Norden riskerar Sverige att hamna efter länder som Kina, Ryssland och Kenya bland annat, om det inte sker en förändring. I samma utmanande position finner vi även andra västerländska länder såsom Kanada, USA och Tyskland. Att vara en avancerad digital ekonomi idag garanterar inte att man är det imorgon.

Orsakerna till den avstannade innovationstakten i Sverige är enligt studien flera. Bland annat finns det en naturlig mättnad på den digitala marknaden. Enligt studien kan länderna exempelvis fortsätta bygga upp förtroendet för digitala lösningar för att stötta vidare tillväxt.

”Studien visar att de nordiska länderna är starka digitala föregångsländer, men vi riskerar att tappa momentum. Förtroendet och tilliten till digitala lösningar är högt bland svenskarna, vilket är en nyckelfaktor för att fortsätta utvecklas. Genom att arbeta tillsammans, från både den privata och offentliga sektorn, kan vi driva den digitala innovationen framåt”, säger Sasha Krstic, regionchef för Mastercard i Norden och Baltikum.

I rapporten lyfts Finland fram som ett framgångsexempel. Där har man byggt upp ett starkt innovationsklimat tillsammans med privata forsknings- och utvecklingssatsningar, koncentrerat kring bland annat Oulu – ett finskt samhälle som hyser flera universitet och företag – samt stöd från den finska regeringen.

Högt förtroende för digitala lösningar i Sverige
Studien har också undersökt förtroendet för digitala lösningar i 42 av de 60 länderna, där man kan se en korrelation mellan högt förtroende och ländernas digitala tillväxt. Förtroende för digitala lösningar skapas inte bara av en statlig infrastruktur utan även av företag när det kommer till dataskydd, säkerhet och pålitlighet.

Användare i Sverige har ett högt förtroende för teknikleverantörer och upplever också att det är smidigt att interagera med digitala tjänster. Resultatet tyder alltså på att det finns goda förutsättningar för fortsatt digital innovation för Sverige.

Länderna placeras i fyra olika kategorier
Genom att kombinera innovationstakt och grad av digital utveckling placerar studien länderna i fyra olika kategorier:

  • ”Stand out” – Singapore, Storbritannien, Nya Zeeland, Förenade Arabemiraten, Estland, Hong Kong, Japan och Israel visar på hög grad av digital utveckling och fortsätter leda inom innovation och tillväxt.
  • ”Stall out” – Många utvecklade länder såsom de i Västeuropa, norden, Australien och Sydkorea har en historia av stark tillväxt, men de tappar i innovationstakt. Utan vidare arbete med innovation riskerar de att hamna efter.
  • ”Break out” – Även om de fortfarande har en relativt låg grad av digital utveckling, demonstrerar dessa länder snabbast innovationstakt och har en hög tillväxt och är attraktiv för investerare. Kina, Kenya, Ryssland, Malaysia, Filippinerna, Indonesien, Brasilien, Colombia, Chile och Mexiko visar denna potential.
  • ”Watch out” – Länder såsom Sydafrika, Peru, Egypten, Grekland och Pakistan visar på extraordinära utmaningar, både när det gäller låg grad av digital utveckling samt låg innovationstakt.

Läs mer i den fullständiga rapporten (engelska) här.

För mer information kontakta:
Frida Almgren, kommunikationschef Mastercard Norden och Baltikum,
+46 703 173 545
frida_almgren@Mastercard.com

*Om Digital Evolution Index 2017
DEI är ett forskningsresultat från Digital Planet – en interdisciplinär forskningsplattform med bas i The Fletcher School på Tufts University. The Fletcher School har ett flexibelt och interdisciplinärt sätt att närma sig forskning kring internationella frågor.

Digital Evolution Index (DEI) 2017 bygger vidare på den första upplagan av studien som publicerades 2014. Forskningen som ligger till grund för den senaste rapporten tar hänsyn till ett flertal nya faktorer för att på ett bättre sätt kunna kartlägga vårt föränderliga digitala samhälle på ett övergripande och representativt vis. Studien kartlägger den digitala utvecklingstakten i 60 olika länder och utgår från nyckelområdena utbud, efterfrågan, institutionell miljö och innovation. DEI utgår från data som samlats in under en åttaårsperiod (2008 – 2015) som utgångspunkt för skapandet av tre övergripande poängskalor, för landet, för den digitala innovationstakten i varje land samt för förtroendet för digitala lösningar.

Om Mastercard
Mastercard (NYSE:MA) är ett teknikföretag inom den globala betalningsindustrin. Vi driver världens snabbaste nätverk för betalningsprocesser som knyter samman konsumenter, finansiella institutioner, handlare, myndigheter och företag i över 210 länder och marknader. Mastercards produkter och lösningar gör vardagliga aktiviteter – som inköp, shopping, resande och företagande – enklare, säkrare och mer effektivt för alla. Följ oss på Twitter @MastercardNews @MastercardSE, vår blogg Beyond The Transaction och prenumerera på de senaste nyheterna som publiceras på Engagement Bureau.

För mer information besök: www.mastercard.se