Stockholm, 8 Mars 2017 – Mastercard Index of Women Entrepreneurs har undersökt förutsättningar för kvinnligt företagande i 54 olika länder med utgångspunkt i tre överordnade kategorier: kvinnors position på arbetsmarknaden, tillgång till finansiella tjänster och kunskap samt företagsstöd och stöd riktade mot just kvinnliga företagare. Sett till alla dessa parametrar placerar sig Sverige på en fjärde plats.Captura

Men det finns mer att göra. Även om förutsättningarna finns är andelen kvinnliga entreprenörer bland de längre, av de undersökta länderna. Sverige återfinns först på plats nummer 37 i listan över andel kvinnliga företagare per land, med 22,9 procent. Detta visar att det trots goda förutsättningar finns andra hinder som begränsar antalet kvinnliga företagare i Sverige.

”Undersökningsresultatet är intressant för svensk del då det påminner oss om att det fortfarande finns arbete kvar att göra för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden och få fram fler kvinnliga entreprenörer. Som ett globalt teknikföretag vill vi verkar för fler kvinnliga entreprenörer inom tekniksektorn, som traditionellt sett domineras av män. Studier uppskattar att 80 procent av framtidens karriärmöjligheter kommer att vara inom teknikindustrier, i takt med att världen blir allt mer digital. Ett exempel på hur Mastercard uppmuntrar kunskap inom STEM bland unga tjejer är vårt initiativ Girls4Tech, som har som målsättning att inspirera nästa generation till en karriär inom teknik. Vi ser fram emot att ta det initiativet till Sverige senare i år”, säger Sasha Krstic regionchef för Mastercard Norden och Baltikum.

Samtidigt har låginkomstländer som Uganda, Bangladesh, och Vietnam, trots dåliga förutsättningar, några av de högsta andelarna av kvinnliga entreprenörer. Kvinnor i dessa länder drivs i större utsträckning av ett behov och en nödvändighet av att driva företag snarare än av inspirerande affärsmöjligheter.

Topp 10-listan över marknader med bäst förutsättningar (stödjande funktioner och möjligheter) för kvinnor att utvecklas som entreprenörer (på ett index från 0-100):

1. Nya Zealand – 74,4
2. Kanada – 72,4
3. USA – 69,9
4. Sverige – 69,6
5. Singapore – 69,5
6. Belgien – 69,0
7. Australien – 68,5
8. Filippinerna – 68,4
9. Storbritannien – 67,9
10. Thailand – 67,5

 

 Topp 10-listan över andelen kvinnliga entreprenörer bland landets samtliga entreprenörer:

1. Uganda – 34,8 procent
2. Botswana – 34,6 procent
3. Nya Zealand – 33,3 procent
4. Ryssland – 32,6 procent
5. Österrike – 32,4 procent
6. Bangladesh – 31,6 procent
7. Vietnam – 31,4 procent
8. Kina – 30,9 procent
9. Spanien – 30,8 procent
10. USA – 30,7 procent

 

 

Andra resultat från Mastercard Index of Women Entrepreneurs:

  • Vad driver kvinnligt entreprenörskap i utvecklingsländer? Behov och nödvändighet. Uganda (34,8 procent), Bangladesh (31,6 procent), Vietnam (31,4 procent) och Kina (30,9 procent) är med på topp 10-listan över de marknaderna med högst andel kvinnliga entreprenörer. I dessa ekonomier kapitaliserar kvinnor på affärsmöjligheter som inte är beroende av kunskap om eller tillgångar till innovation.
  • Men framgångsrika affärsverksamheter överlever inte på enbart mod och en nödvändighet att göra affärer. För att hjälpa kvinnliga entreprenörer att blomstra behöver de erbjudas tillgång till finansiella tjänster och produkter, möjlighet att enkelt kunna göra affärer, ett starkt stöd för små och medelstora företag samt kvalitativt ledarskap, vilket man kan se i Nya Zealand (74,4, 1:a plats), Kanada (72,4, 2:a plats), USA (69,9, 3:e plats), Sverige (69,6, 4:e plats) och Singapore (69,5, 5:e plats), vilka alla är med bland topp 5 på Mastercard Index of Women Entrepreneurs.
  • Enligt Mastercard Index of Women Entrepreneurs är några av de främsta hindren för att kvinnor ska bli egenföretagare avsaknaden av finansiering, regulatoriska restriktioner, avsaknad av tilltro till sin egen kapacitet och entreprenöriella driv, rädsla att misslyckas, sociokulturella restriktioner och avsaknad av utbildning. Bland så gott som alla de 54 ekonomier som undersöktes bidrog åtminstone en, och ibland flera av dessa hinder till att sakta ner den positiva utvecklingen av kvinnligt företagande.

Läs hela rapporten på: newsroom.mastercard.com

Om undersökningen: Mastercard Index of Women Entrepreneurs undersöker kvinnliga entreprenörers möjlighet att kapitalisera på förutsättningarna i deras lokala miljö och indexet bygger på tre komponenter: 1) Hur kvinnor har avancerat (grad av partiskhet mot kvinnliga medarbetare, politiska ledare och företagsledare likväl som den finansiella styrkan och entreprenöriella benägenheten bland kvinnor) 2) Tillgång till kunskap och finansiella tjänster (grad av tillgång kvinnor har till grundläggande finansiella tjänster, avancerade kunskapstillgångar och stöd för små och medelstora bolag) och 3) Stödjande förutsättningar för entreprenörer (övergripande inställning till att göra affärer lokalt, kvalitet på ledarskap, kvinnors uppfattning om säkerhet samt kulturell uppfattning kring kvinnors inflytande över hushållets ekonomi).

Mastercard Index of Women Entrepreneurs använder 12 indikatorer och 35 sub-indikatorer för att titta på skillnaden bland 54 ekonomier i Asien och Stillahavsområdet, Latinamerika, Mellanöstern, Nordamerika och Europa som representerar 78,6 procent av världens arbetande kvinnor, när det kommer till hur kvinnor avancerat, tillgång till kunskap och finansiella tjänster samt stödjande förutsättningar för entreprenörer.