Sverige och våra nordiska grannländer är fortfarande bland de mest digitala länderna i världen, men kommer vi kunna behålla denna position? I ett samarbete med Fletcher School vid Tufts Universitet, har Mastercard nyligen lanserat studien Digital Evolution Index (DEI) 2017, som visar att Sverige har tappat i momentum, de senaste åtta åren. Däremot är tilliten …
Läs mer

Stockholm, 10 oktober 2017 – Enligt en ny global studie placerar sig Sverige i toppen över världens mest digitalt utvecklade länder, men vi riskerar att hamna efter en rad andra länder som är på kraftig frammarsch. Lösningen kan vara fler satsningar på innovation från privat och offentlig sektor. Svenskarnas förtroende för digitala lösningar är fortfarande …
Läs mer