Stockholm, 28 mars – 607 miljoner av de människor som i dag saknar ett bankkonto kan få tillgång till banktjänster genom sina mobiltelefoner. Men detta är bara det första steget i möjliggörandet av finansiell inkludering. Att få tillgång till finansiella tjänster räcker inte, människor måste även bli aktiva användare, säger Ann Cairns, Vice Chairman på …
Läs mer

35 procent är unga vuxna och 33 procent är heltidsanställda Stockholm, 13 december 2016 – En ny europeisk undersökning från Mastercard bland de som står utanför det finansiella systemet avslöjar att 35 procent är unga vuxna mellan 18-34 år och 33 procent har en heltidsanställning. 138 miljoner/ européer står utanför det finansiella systemet utan ett bankkonto. …
Läs mer

Stockholm, 2 juni, 2016 – Att alla har tillgång till finansiella och digitala tjänster och produkter/ anses viktigt bland europeiska medborgare för ett öppet och inkluderande samhälle. Men kunskapsbrist, inkomstskillnader och misstro mot tekniken sätter käppar i hjulet för utvecklingen. I Sverige har digitaliseringen kommit långt. Nästan varje hushåll har tillgång till internet idag//. Och …
Läs mer

Med hjälp av global teknik ska samarbetet ge fler människor tillgång till det finansiella systemet Stockholm, 2 september 2015 – FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO och MasterCard gör gemensam sak för att skapa ett innovativt och nytt förbund i kampen mot hungersnöden. Ett avtal kring det nya partnerskapet har idag undertecknats mellan FAO:s generaldirektör José …
Läs mer

Två och en halv miljard vuxna människor världen över står idag utanför det finansiella systemet – de saknar bankkonto, möjligheten att låna och spara pengar tryggt. Bara i Östafrika lever miljontals människor i fattigdom med svårigheter att betala nödvändigheter som skola och sjukvård. För att göra dagens innovativa betallösningar tillgängliga även för dem som står …
Läs mer