Mastercards årliga Global Destination Cities Index påvisar städers betydelse för ekonomisk tillväxt Stockholm, 26 september 2017 – I Mastercards årliga undersökning Global Destination Cities Index (GDCI) placerar sig Bangkok som världens mest populära resmål för andra året i rad. Undersökningen visar även att Stockholm väntas få 5 procent fler besökare under 2017 jämfört med 2016, …
Läs mer

Sverige är känt för vår idérikedom, innovation och smarta lösningar som gör vår vardag både roligare och enklare. Spotify, iZettle och Skype är tre exempel i raden av många svenska idéer som resulterat i framgångsrika företag. För MasterCard är innovation en viktig del av vår verksamhet, där vi konstant utvecklar och testar nya produkter på …
Läs mer