News Briefs
İletişim Odası'na hoş geldiniz

Mastercard Türkiye açıkladı: Türkiye’de finansal sisteme katılımı artırarak güçlü bir ekonomik büyüme mümkün

Mastercard’ın Avrupa’da finansal sisteme katılımı ölçen araştırması 138 milyon Avrupalının finansal erişimi olmadığını gösteriyor.

The-Road-to-Inclusion_Survey

Mastercard için Ipsos tarafından yapılan araştırma Avrupa’da nüfusun tamamının finansal erişime sahip olmadığına dikkat çekiyor. “Finansal erişimi olmamak”  ile kişilerin bankacılık hizmetlerinden faydalanmaması ya da faydalanamaması kastediliyor. Finansal erişimi olmayanların %87’sinin doğduklarından itibaren hep aynı ülkede yaşadıkları araştırmanın en ilginç sonuçlarından biri. Araştırma ayrıca katılımcıların %38’inin kiralarını ya da konut kredilerini nakit olarak ödediklerini, hatta %88’inin diğer tüm ihtiyaçları için ödemelerini nakit kullanarak yaptıklarını ortaya koyuyor.

Nakit kullananlar parayı kaybetmek, çaldırmak, ödemeyi belgeleyememek, otomatik ve online ödeme yapamamak gibi birçok dezavantajla karşı karşıya kalabiliyor.Araştırmanın ilgi çeken sonuçlarından bir diğeri ise; yeterli  bilgiye sahip olunmaması sebebiyle banka hesabına sahip  olunmaması. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel  Müdürü Yasemin Bedir, toplumun finansal kapsamın dışında  kalan %25’lik bölümünün, getirilecek yenilikler ve eğitimle  finansal sisteme kazandırılabileceğini ve teknolojiye olan  ilginin bu amaca giden yolda itici gücü olabileceğini belirtti: “Nakdin maliyetleri, güvenlik  giderleri, kayıt dışı ekonomiden oluşan kayıplar, işgücü ve  zaman kaybı gibi kalemleri kapsıyor. Örneğin, önümüzdeki  üç yıl içinde tüm harcamalar elektronik ödemelerle yapılsa  Türkiye ekonomisi toplam 43 milyar TL kazanç sağlayabilir.  Bu parayla, yaklaşık 540 adet 400 yataklı hastane, 10 adet  köprü ya da 11 adet hızlı tren hattı inşa edebilmek mümkün.  Böyle bir kaynağı neden kaybedelim?”