Sosyal Güvenlik Kurumu, MasterCard ve TurkishWIN, çalışan kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını artırmak üzere “Evin Hesap Uzmanı Kadın” projesini hayata geçirdi. “Evin Hesap Uzmanı Kadın” projesiyle 18-35 yaş arası SGK’lı kadınların sigortalılık hakları ve finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmeleri amaçlanıyor. Üç yıla yayılması öngörülen uzun soluklu proje kapsamında yurt çapında 100 bin kadına eğitim sağlanması hedefleniyor.

16 Nisan 2015, Ankara – Türkiye’de kadınların ekonomik yaşama aktif katılımını artırmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu, MasterCard ve TurkishWIN “Evin Hesap Uzmanı Kadın” eğitim projesini hayata geçirdiğini duyurdu. Lansman toplantısı; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, MasterCard Türkiye Müdürü Yasemin Bedir ve TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak’ın katılımıyla gerçekleşti.

“Evin Hesap Uzmanı Kadın” projesi, 18-35 yaş arası çalışan kadınların sigortalılık hakları ve finansal okuryazarlık konusunda bilinçlenmeleri için geliştirildi. SGK haklarının tanıtımı ve sosyal sigorta sistemine kayıtlılık oranının artmasıyla birlikte kadınların ekonomiye aktif katılımı için finansal okuryazarlık seviyesini yükseltmek amaçlanıyor. Uzun soluklu bir program olarak planlanan “Evin Hesap Uzmanı Kadın” üç yıl sürecek. Proje boyunca 100 bin çalışan kadına ulaşarak eğitim sağlanması hedefleniyor.

İlk fazda 10 şehirde başlayacak “Evin Hesap Uzmanı Kadın” eğitim projesi Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla Antalya, Ankara, Sakarya, Zonguldak, Manisa, Adana, Eskişehir, Kayseri, İstanbul ve Bursa’yı ziyaret edecek. SGK iş birliğiyle, bu şehirlerde çalışan kadınlara ulaşılarak, yüz yüze eğitimler yapılacak. Eğitimlerde finansal okuryazarlık ve SGK hakları anlatılacak. Eğitimin ilk bölümünde kadınlar SGK haklarını öğrenirken, FODER (Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği) tarafından hazırlanan ikinci bölümde ise finansal okuryazarlık konularında bilgi sahibi olacaklar. İki saatlik yüz yüze eğitim içeriğinin ardından soru cevap bölümüyle kadınlar tüm merak ettiklerini uzmanlara danışabilecek.

“Evin Hesap Uzmanı Kadın”, daha çok katılımcıya erişmek, yüz yüze eğitimlerde yer alan bilgilerin referans teşkil etmesi ve finansal okuryazarlıkta ileri seviye eğitimler için www.EvinHesapUzmaniKadin.org internet sitesindeki e-eğitim modülleriyle desteklenecek. E-eğitimlerini tamamlayan katılımcılara katılım sertifikası verilecek.

Eğitim içeriğinin ana hatları; sigortalılığın faydaları, bütçe yapmanın yararları, temel finansal kavramlar, bankacılık, kartları bilinçli kullanmak, tasarruf ve birikim bilincini geliştirme konularında olacak. Projede, finansal hizmetlere erişimi kısıtlı olan kadınların bu eğitimle beraber bilinçlenmeleri ve finansal ürünleri kullanarak ekonomide aktif rol almaları hedefleniyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Yadigar Gökalp İlhan, şu değerlendirmede bulundu:
“Türkiye’ye hitap eden, ancak kadınlarımızı odak noktasına alan bir projeyle yeniden yola çıkıyoruz. Cinsiyet eşitliği, yoksulluğu önleme boyutu ile doğrudan ilişkili olduğundan, kalıplaşmış tavır ve ayrımcı düşüncelerin ortadan kaldırılması; eşit işe eşit ücret ödenmesi, ev içi ve ev dışı çalışmanın bir değer olarak karşılığını bulması ve ailelere yönelik destekleyici politikaların uygulanması gibi pek çok çalışma, Türkiye’de reform niteliğinde olup, çıktıları ile memnuniyet yaratmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformu ile birlikte kadınlarımız, sosyal güvenlik alanında erkeklere nazaran pek çok pozitif hakka sahip olmuştur. Bugün başlattığımız bu projeyle, sigortalı çalışmanın önemini vurguluyoruz. Kadınların sosyal güvenlik haklarını kullanmaları yolunda onlarda bir farkındalık oluşmasına katkı sağlıyoruz. Diğer yandan nüfusu her geçen gün artan ve doğal kaynakları sınırlı olan dünyamızda, kişilerin finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesini ve tasarruf bilincinin yayılmasını sağlamak, tüm ülkelerin ekonomik ve sosyal politikaları arasında ön sıralarda yer almaya başlamıştır. 2012 yılında OECD tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada, Türkiye geneli için finansal okuryazarlık endeksinin 59,8 puan ile 62,3 olan ülkelerin ortalamasının atında seyrettiği değerlendirilmiştir. Evin Hesap Uzmanı Kadın Projesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerimizin katkısıyla, kadınlarımıza hem sosyal güvenlik hakları hem de kaynakların israfını önleme boyutu ile finansal okuryazarlık konularında eğitim verme imkanımız olacaktır.”

MasterCard Türkiye Müdürü Yasemin Bedir, şunları söyledi:
“MasterCard olarak faaliyette bulunduğumuz her ülkede sağlıklı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlayacak ortamın yaratılmasına katkıda bulunma hedefiyle çalışıyoruz. Global olarak yerel yönetimlerle işbirliği içinde finansal sisteme erişimi kolaylaştıracak ve arttıracak projeler geliştiriyoruz. Uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve gelişim Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde vatandaşların finansal sisteme erişiminin artması ile mümkün. Finansal araçların etkin kullanımı ile refah seviyesi yüksek bir orta sınıf oluşuyor. Bireyler için eşit girişimcilik fırsatları doğarken, sosyal ve ekonomik hareketlilik sağlanıyor.
Bu hedef doğrultusunda global uzmanlığımızı ve yenilikçi ödeme altyapısı çözümlerimizi hükümetlerin kullanımına sunuyor, farklı ihtiyaçlar için yeni ürünler geliştiriyoruz. Bu çözümlerle kayıt dışı ekonomi ile mücadeleyi daha güçlü kılıyor, ödemelerin daha şeffaf ve güvenilir şekilde gerçekleşmesini sağlıyoruz. Dünyada yılda 16 trilyon dolarlık kayıt dışı ekonomi tamamen nakit üzerinden dönüyor. Nakdin gizli maliyeti ülkelerin GSYİH’lerinde %0,5-1,5 arası oranda kayıp yaratıyor. Buna rağmen dünyadaki tüm alışverişlerin %85’i halen nakitle yapılıyor. Dünyada 2,5 milyar insan yani dünya nüfusunun yarısından fazlası finansal hizmetleri kullanmıyor. Türkiye’de ise 20 milyon insanın, yani yetişkin nüfusun %40’ının banka hesabı yok. Araştırmalarımıza göre kadınların %80’i ‘Bütçemi yapabilecek beceriye sahibim’ diyor. Ama kadınlarımızın %65’i gelir gider yönetimini yaparken zorlandığını itiraf ediyor. Biz de MasterCard olarak faaliyette bulunduğumuz her ülkede finansal okuryazarlığa yönelik birçok proje gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde de uzmanlığımızı proje ortaklarımızın gücü ile birleştirerek Evin Hesap Uzmanı Kadın projemizi kadınlarımızın hizmetine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki kadınlarımızın yükselen bilinci, bu bilgilerin toplum tabanına yayılmasını ve daha bilinçli nesillerin yetişmesini de sağlayacak.”

TurkishWIN Kurucusu Melek Pulatkonak, şunları söyledi:
“Fark yaratan kız kardeşlik ağı TurkishWIN olarak kadının birbirine ilham ve güç vermesi için her gün çalışıyoruz. ‘O Yaparsa Ben De Yaparım’ dedirten kadın hikayelerini kitlelerle buluşturarak, mentorluk, üniversite programları, uluslararası iş birlikleri ve Kadın Liderlik Platformu gibi iş dünyasını bir araya getiren network’ler kuruyoruz. Heyecanla devam ettirdiğimiz kadına yatırım yolculuğumuzda, çok özel ve çok heyecan duyduğumuz yeni projemiz “Evin Hesap Uzmanı Kadın” dolayısıyla çok mutluyuz. Dünyada ve Türkiye’de benimsenen evrensel bir gerçek, ‘Kadınsız toplum, yarınsız toplumdur.’ Türk kadınının bizi hayal ettiğimiz yarınlara götürmesi için işgücü katılımının %30 seviyesinin üstüne çıkması ve hanedeki katma değerinin artması gerekmektedir. Araştırmalara göre, kadınlar gelirlerinin %90’ını ailesine harcarken, erkeklerde bu rakam %30-40 seviyesindedir. Hane ekonomisinin güçlenmesinde kadının finansal okuryazarlık öğrenmesi, bütçeyi hane içinde daha iyi yönetmesi ve Sosyal Güvenlik Reformu çerçevesinde var olan haklarını yetkin kullanması hane ekonomisine kadının desteğini arttırarak, toplumumuzu refah yarınlara taşıyacaktır. Evin Hesap Uzmanı Kadın’ın fark yaratan, ‘O Yaparsa Ben De Yaparım’ dedirtecek hikayelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. Fark yaratan kadın ve kadına destek veren erkeklerimizin olduğu her ilham verici hikaye için TurkishWIN fark yaratan kız kardeşlik ağı olarak biz de varız.”

Editöre notlar

Sosyal Güvenlik Kurumu hakkında
Sunduğu süratli ve kaliteli hizmetlerle vatandaş odaklı hizmet anlayışını benimsemiş olan Sosyal Güvenlik Kurumu; çalışmalarına her geçen gün artan bir hızla devam etmektedir. Türkiye nüfusunun tamamına yakın bir bölümüne hizmet sunan Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıtlı çalışmanın önemi konusunda tüm tarafların ortak katılımı ile sosyal güvenlik bilinci ve kültürünün yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle kadınların iş gücüne katılımının ekonomik ve sosyal kalkınma için şart olduğu gerçeğinden hareketle, kadınlarımızın sosyal güvenlik hak ve yükümlülüklerini bilmesi ve kullanması yolunda onlara güvenli bir gelecek sunmayı hedeflemektedir. Sosyal Güvenlik konusundaki tüm talep ve işlemleriniz için Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye’nin 81 ilinde yer alan İl Müdürlükleri ile birlikte, yurt genelinde sayısı 502’ ye ulaşan Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuruda bulunabilirsiniz. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik hakkında her türlü soru, öneri, eleştiri, ihbar, şikâyet, başvuru ve taleplerinizi etkin ve hızlı bir biçimde çözüme kavuşturabilmek amacıyla ALO 170 hattını arayabilir ayrıca, www.sgk.gov.tr ve www.sgktv.gov.tr internet adreslerinden bilgi alabilirsiniz.

MasterCard hakkında
MasterCard (NYSE: MA), www.mastercard.com küresel ödeme sektöründe faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. Yönettiğimiz dünyanın en hızlı ödeme işlem ağı üzerinden 210’u aşkın ülke ve bölgedeki tüketicileri, finans kuruluşlarını, işyerlerini, devletleri ve işletmeleri birbirine bağlıyoruz. MasterCard sunduğu ürün ve çözümler ile, alışveriş, seyahat, iş idaresi ve mali işlerin yönetimi gibi günlük ticari faaliyetleri herkes için daha kolay, daha güvenli ve daha verimli hale getiriyor. Bizi Twitter’da @MasterCardNews üzerinden takip edebilir, “Cashless Conversations Blog” üzerinden tartışmaya katılabilirsiniz.

TurkishWIN hakkında
TurkishWIN, Türkiye ile bağı olan dünya vatandaşı tüm kadınların birbirlerine ilham ve güç verdikleri fark yaratan bir kız kardeşlik networkudur. TurkishWIN’in misyonu, benzer dünya görüşüne sahip, öğrenmeye açık kadınların içten paylaşımlarına ve birbirlerine fırsat yaratmalarına olanak tanımaktır. Cömertlik, cesaret, merak ve şeffaflık değerlerini benimseyen TurkishWIN’in başlıca hizmetleri arasında özgün kadın hikayelerinin ve fikirlerinin paylaşıldığı Web TV, mentorluk programı ve üniversite kampüs liderlik programı bulunmaktadır. www.turkishwin.com

Bilgi için: Ünite İletişim / Beril Serdaroğlu / 0 (549) 745 74 66 / beril.serdaroglu@unite.com.tr

EvinHesapUzmaniKAdin+Fotograf+1

MasterCard+Turkiye+Muduru+Yasemin+Bedir

SGK+Baskani+Yadigar+Gokalp+Ilhan