Ve Spojených státech má 87 procent spotřebitelů má nějaké povědomí o existenci hlasových a textových způsobů zprostředkování nákupu a 66 procent nějaký takový způsob již v minulosti využilo. V zemích EU prostřednictvím hlasového nebo textového zprostředkování nakupoval každý pátý spotřebitel. Studii „Is anybody there? Giving Conversational Commerce a voice“ zpracovala společnost Mastercard ve spolupráci s firmou Future Agenda.
editorcz